Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 18-01-2563 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS1 (Portfolio)
[ 17-01-2563 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เพื่อการศึกษาด้านการเกษตร”
[ 16-01-2563 ]โครงการพัฒนาระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 (การตรวจติดตามและรักษาระบบ ISO)
[ 15-01-2563 ]มอบและรับมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
[ 15-01-2563 ]มอบและรับมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63 สำนักหอสมุด กำแพงแสน
[ 13-01-2563 ]ผู้บริหาร Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น เข้าประชุมหารือโครงการ Joint Degree Program
[ 09-01-2563 ]งานเลี้ยงต้อนรับ เนื่องในโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37
[ 09-01-2563 ]บรรยายเรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์
[ 09-01-2563 ]มอบและรับมอบของขวัญ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63
[ 08-01-2563 ]มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 แด่รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 08-01-2563 ]มอบและรับมอบกระเช้า คณะวิศวฯ และ ศึกษาศาสตร์ฯ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63
[ 08-01-2563 ]ร้านครุยสุพรรณ มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
[ 07-01-2563 ]โครงการ ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-01-2563 ]โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน รายงานประจำปี 2562
[ 07-01-2563 ]จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ 4 จอบ’37
 
หน้า 11 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140