Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 09-04-2553 ]ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2553
[ 01-04-2553 ]พิธีเปิด-ปิดงานกีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2553
[ 18-03-2553 ]ประมวลภาพวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 7 ปี วันที่ 18 มีนาคม 2553
[ 04-03-2553 ]พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
[ 06-02-2553 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
[ 02-02-2553 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร
[ 20-01-2553 ]โครงการดุริยางค์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553
[ 04-12-2552 ]การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2552
[ 04-12-2552 ]การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2552 วันที่ 4 ธันวาคม 2552
[ 04-12-2552 ]การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2552 วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ หน้าคณะเกษตร กำแ
[ 03-12-2552 ]พิธีเปิดงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2552
[ 03-12-2552 ]การแข่งขันประกวดจัดสวนครัว งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2552 วันที่ 3 ธันวาคม 2552
[ 19-11-2552 ]โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ประจำปี 2552 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
[ 12-11-2552 ]วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 30 ปี
[ 10-11-2552 ]โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ประจำปี 2552 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
 
หน้า 105 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140