Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 18-09-2553 ]โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 3 วันที่ 18 กันยายน 2553
[ 17-09-2553 ]โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 3 วันที่ 17 กันยายน 2553
[ 16-09-2553 ]โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่น3 วันที่ 16 กันยายน 2553
[ 15-09-2553 ]โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่น3 วันที่ 15 กันยายน 2553
[ 07-09-2553 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
[ 01-09-2553 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมแนะแนวการศึกษาสัญจรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
[ 31-08-2553 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมแนะแนวการศึกษาสัญจรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
[ 11-08-2553 ]โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2553
[ 27-07-2553 ]ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2553
[ 20-07-2553 ]ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553 วันที่ 20 กรกฎาคม 2553
[ 16-07-2553 ]ภาพกิจกรรมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552 (วันซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่)
[ 24-05-2553 ]โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
[ 18-05-2553 ]โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน วันที่ 18 พฤษภาคม 2553
[ 13-05-2553 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงเกษตรสาธารณรัฐบอสวานา
[ 12-05-2553 ]สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่เข้าศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2553
 
หน้า 104 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140