Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 25-06-2554 ]ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานตำนานเกษตร (ดำนา)
[ 09-06-2554 ]ภาพกิจกรรมโครงการ "เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน"
[ 06-06-2554 ]ภาพกิจกรรมโครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554
[ 31-05-2554 ]ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 30-05-2554 ]ประมวลภาพโครงการพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 28-05-2554 ]ประมวลภาพวันปิดโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 4
[ 25-05-2554 ]ประมวลภาพวันเปิดโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 4
[ 11-05-2554 ]ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์สำหรับการรับนิสิตในระบบกลาง (Admissions)
[ 07-04-2554 ]ประมวลภาพงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2554
[ 05-04-2554 ]ประมวลภาพพิธีเปิด-ปิด กีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2554
[ 04-04-2554 ]ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร
[ 31-03-2554 ]ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร
[ 24-03-2554 ]ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร
[ 23-03-2554 ]ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร
[ 22-03-2554 ]ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร
 
หน้า 102 / 107 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140