Thai  |   Eng  
 
เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และ บุคลากร ด้านงานวิจัย ร่วมโครงการถอดความรู้การบริหารงานวิจัย และโครงการเจียรนัยเพชร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
โครงการฝึกอบรม เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู รุ่นที่ 5 (วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “ฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์” วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญศิษย์เก่าเกษตรกลวิธาน ร่วมเป็นเกียร์ติในพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) คณะเกษตร กำแพงแสน ทุกคน ร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกท่าน KU76 ... ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน และผู้ปกครอง กรอกเอกสาร
การมอบตัวนิสิตใหม่ KU 76 มก. กพส./ โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ขอเชิญชวนร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ MAYA YOUNG TALENT 2017
โครงการจัดกิจกรรม “New Gen Reporter หนึ่งก้าวสู่ฝัน สร้างสรรค์นักข่าว”
พบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนไปเป็น วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น
ประกาศ... ผลการเลือกสาขาวิชาเอก และผลการย้ายหลักสูตร นิสิตรหัส 58
รับสมัครงานด่วน!!!!! (ป.โท)
Call for Application : KU-UT Student Exchange Program 2016
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Model UN Conference 2016
เชิญสมัครเข้าร่วม...โครงการ “ออกค่าย...ได้ยิ้มไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ”
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)
โครงการฝึกอบรม การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 76
((( เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ))) “การขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 43”
((( เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ))) อบรม เรื่อง การรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 1 (29-30 กรกฎาคม 2559)
เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดิโอ
กำหนดการฝึกอบรม 2559 (มิถุนายน - ธันวาคม 2559) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดุและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 36 - 41
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 212 (ขยายถึงวันที่7ต.ค.2559)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย.2559
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ เปิดบริการรับวิเคราะห์วัตถุดิบ และอาหารสัตว์
ประชาสัมพันธ์...การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วนตนเอง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ปิดรับ 16 ส.ค.2559
The Oxford 3000 TM for Horticulture Student
ประชาสัมพันธ์ถึง...สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. ที่ประสงค์จะเพิ่มเงินสะสม
ท่านชอบเว็บคณะในระดับใด ?
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
    ผลคะแนน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th