Thai  |   Eng  
 
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 1”
ขอเชิญชวนนิสิต สมัครเข้าร่วม โครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30 ก.ย.2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน รับถึงวันที่ 30ก.ย.2559
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผลการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ผลการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปี 1 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559
คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุพัฒน์ อรรถธรรม และ ศาสตราจารย์ทิพย์วดี อรรถธรรม
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาพืชไร่นา
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
โครงการฝึกอบรม เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู รุ่นที่ 5 (วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559)
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “ฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์” วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกท่าน KU76 ... ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน และผู้ปกครอง กรอกเอกสาร
ขอเชิญชวนร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการ MAYA YOUNG TALENT 2017
ประกาศ... ผลการเลือกสาขาวิชาเอก และผลการย้ายหลักสูตร นิสิตรหัส 58
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 76
เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการประกวดมิวสิควีดิโอ
กำหนดการฝึกอบรม 2559 (มิถุนายน - ธันวาคม 2559) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดุและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 36 - 41
ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน อัตราเลขที่ 212 (ขยายถึงวันที่7ต.ค.2559)
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ เปิดบริการรับวิเคราะห์วัตถุดิบ และอาหารสัตว์
ประชาสัมพันธ์...การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วนตนเอง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ปิดรับ 16 ส.ค.2559
The Oxford 3000 TM for Horticulture Student
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3428-1083 หรือ 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th