Thai  |   Eng  
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเลขที่ พ.116 สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ปี พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน METU Erasmus + KA107 Student Call for Spring Semester 2017-2018 ประเทศตุรกี (ทุนการศึกษา)
ขอเชิญสมัครรับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ)จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตกำแพงแสน
รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2560
การขอผ่อนผัน ทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
ขอให้นิสิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญา กรอกข้อมูลในระบบการขึ้นทะเบียน
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญ และรายชื่อผู้สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า (อาโวคาโด แมคคาเดเมีย และสตรอเบอรี่) รุ่นที่ 1” ในเสาร์-อาทิตย์ที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม พ.ศ.2560
ขอเชิญสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “อินทผลัม : ศาสตร์ที่ลึก แต่ไม่ลับ รุ่นที่ 1” ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
อบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8 (5 พ.ย. 2560)
เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 45 – 46
การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 5 (18-19 พ.ย.2560)
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2560 (ครึ่งปีหลัง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
ประกาศถึง บริษัท / ห้าง / ร้าน เรื่อง แจ้งการรับเช็คเงินรายได้
ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2560 ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 47
ขอเรียนเชิญ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
รายการหนังสือที่มีจำหน่ายของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th