Thai  |   Eng  
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
Call for Application : KU-TUA Student Exchange Program 2018
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท มอนซานโต้
เชิญเข้าร่วมโครงการ “KUBOTA Smart Farmer Camp 2018” (หมดเขตรับสมัครในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561)
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561
เชิญร่วมฟังการบรรยายและการสาธิตการใช้ Precellys Evolution Super Homogenizer
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา สายงานการสำรวจและจำแนกดิน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา สายงานอนุรักษ์ และการจัดการดิน
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน
ประกาศ การเลือกแขนงวิชา (คณะเกษตร กำแพงแสน)
ปฏิทินกิจกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และ(กรอ.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ" รุ่นที่ 5 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561
ด่วน..!!! การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
(ส่งเอกสารภายในวันที่ 18 เมษายน 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป อัตราเลขที่ พ.118 สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยน Summer School Program 2018 ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
ทุนการศึกษา หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2561
แจ้งประกาศผลแจกพันธุ์พืช (โครงการศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) บางเขน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.๑๑๘ สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
สายใยน้องพี่ AGGIE กำแพงแสน ครั้งที่ 6 : นนทรีคืนถิ่น (Home coming day)
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าหอพักตึก 1-31 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
เชิญสมัครเข้าร่วม...โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย R"
หลักสูตรอบรม เรื่อง อินทผลัม : ศาสตร์ที่ลึก แต่ไม่ลับ รุ่นที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
อบรม เรื่อง เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู วันที่ 13 พฤษภาคม 2561
หลักสูตรอบรม "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 46 – 47
หลักสูตรอบรม เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียนเชิงการค้า รุ่นที่ 4 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การย้ายแขนงวิชา/หลักสูตรภายในคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ เรื่อง การเลือกแขนงวิชา
ปฏิทินกิจกรรมนิสิต ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.118 สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผลการสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ “Leadership Developmaent Program”
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา (รับสมัครถึงวันที่18พ.ค.2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จำนวน ๑ อัตรา สังกัด ภาควิชาสัตวบาล
โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาวิทยากรในพื้นที่", "การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก" และ "การผลิตมะละกอคุณภาพเพื่อการค้ายุคใหม่"
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาพืชสวน
ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2561 ครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน 2561) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
ขอแสดงความยินดีกับนายพิชัย เจริญธรรมรักษา ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th